Podhladinové

Uloženie návinu pod úrovňou vodnej hladiny je veľmi elegantná a štýlová – vzhľad bazéna nie je narušený stojanom s navíjacou tyčou. Vlastná navíjacia tyč je umiestnená pod vodnou hladinou a tým je takmer neviditeľná. Nad inštaláciou podhladinovej lamely je dobré uvažovať už pri plánovanej výstavbe bazéna, pritom je ideálne zvoliť variantu uloženia. V prípade už postavených bazénov je možné uvažovať o dodatočnej montáži bazénovej lamely výhradne tesne pod hladinu alebo k dnu. Podvodné motory umožňujú v takom prípade jednoduché a elegantné riešenie. Všetky pohonné jednotky pre bazénové lamely pracujú s bezpečným napätím 24 V. Koncové polohy sa nastavujú priamo na pohonnej jednotke alebo na riadiacej jednotke v prípade podvodného motoru.

Typ A – Montáž pod hladinou do bazéna

Tento typ montáže je ideálny pre už existujúce bazény. Návin lamelového zakrytia je prednostne nainštalovaný na strane skimmra a môže byť zakrytý deliacou stenou (nerezový plech, PVC dosky potiahnuté fóliou vo farbe stien bazéna alebo PP dosky). Nad hladinou je umiestnená pochôdzna lávka-rošt (nerezové nosníky s exotickým drevom alebo drevoplastom). Tieto dva doplnky sú veľmi estetické a vytvárajú ochranu pre návin lamely. V prípade novo budovaných bazénov je možné pod návin lamely umiestniť vstavanú lavicu a horný rošt realizovať ako pevný. Typ A je konštruovaný z nerezovej oceli s možnosťou osadenia pohonnej jednotky v suchej šachte vedľa bazéna alebo s trúbkovým motorom priamo v hnacej hriadeli.

Dalšie informácie k tomuto zakrytiu tu

Typ B – Montáž pod hladinou v šachte za bazénom

Tento typ montáže je ideálny pre novo budované bazény. Návin lamelového zakrytia je umiestnený v mokrej (zaplavenej) šachte za bazénom. Dno šachty je výhodné osadiť dnovou vpusťou a na zadnú stranu šachty inštalovať skimmre. Nad hladinou šachty je umiestnená pochôdzna lávka-rošt (nerezové nosníky s exotickým drevom alebo drevoplastom). Pre typ B je možné použiť pohonné jednotky za stenou alebo trúbkové motory priamo v hriadeli

Dalšie informácie k tomuto zakrytiu tu

Typ C – Montáž pod hladinou v stene bazéna

Tento typ je vhodný pre bazény s prelivovým žľabom. Lamely skryté v stene bazéna. Pod lamelu je výhodné inštalovať dnovú vpusť a pred osadiť deliaciu stenu (nerezový plech, PVC dosky potiahnuté fóliou vo farbe stien bazéna alebo PP dosky). Pre typ C je možné použiť pohonné jednotky za stenou alebo trúbkové motory priamo v hriadeli.

Dalšie informácie k tomuto zakrytiu tu

Typ D – Montáž pod hladinou pod úrovňou dna bazéna

Návin lamelového zakrytia je osadený pod úrovňou dna bazéna v šachte. Túto šachtu je potrebné vybudovať už pri stavbe základovej dosky bazéna a na jej dno osadiť dnovú vpusť. Šachta je prekrytá demontovateľným ochranným pochôdznym roštom (nerezový plech, PVC dosky potiahnuté fóliou vo farbe stien bazéna alebo PP dosky), rošt je demontovateľný. Medzi roštom a stenou bazéna je medzera, ktorou lamela vychádza von. Pre typ D je možné použiť pohonné jednotky za stenou alebo trúbkové motory priamo v hriadeli.

Dalšie informácie k tomuto zakrytiu tu

Typ E – Montáž pod hladinou pri dne bazéna

Návin lamelového zakrytia je osadený pri dne bazéna. Tento typ montáže je vhodný ako pre novo vybudované, tak aj existujúce bazény. Návin lamely môže byť zakrytý krytom (nerezový plech, PVC dosky potiahnuté fóliou vo farbe stien bazéna alebo PP dosky), kryt je demontovateľný. Medzi krytom a stenou bazéna je medzera, ktorou lamela vychádza von. Pre typ E je možné použiť pohonné jednotky za stenou alebo trúbkové motory priamo v hriadeli.

Dalšie informácie k tomuto zakrytiu tu

Typ F – Montáž pod hladinou pri dne bazéna v stavanej šachte

Návin lamelového zakrytia je osadený na dne bazéna v stavanej šachte. Túto šachtu je nutné vystavať súčasne so stavbou bazéna a na jej dno osadiť dnovú vpusť. Šachta je prekrytá ochranným pochôdznym roštom (nerezový plech, PVC dosky potiahnuté fóliou vo farbe stien bazéna alebo PP dosky), rošt je demontovateľný. Medzi roštom a stenou bazéna je medzera, ktorou lamela vychádza von. Pre typ F je možné použiť pohonné jednotky za stenou alebo trúbkové motory priamo v hriadeli.

Dalšie informácie k tomuto zakrytiu tu

V prípade, že potrebujete ďalšie informácie alebo technickú pomoc neváhajte nás kontaktovať telefonicky na čísle +420 777 646 062 alebo emailom na bazeny.cl@gmail.com.