Typ A – Montáž pod hladinou v bazéne

Tento typ montáže je ideálny pre existujúce bazény. Návin lamelového zakrytia je prednostne nainštalovaný na strane skimmera a môže byť zakrytý deliacou stenou (nerezový plech, PVC dosky potiahnuté fóliou vo farbe stien bazéna alebo PP dosky). Nad hladinou je umiestnená pochôdzna lávka-rošt (nerezové nosníky s exotickým drevom alebo drevoplastom). Tieto dva doplnky sú veľmi estetické a vytvárajú ochranu pre návin lamely. V prípade novo vybudovaných bazénov je možné pod návin lamely umiestniť stavanú lavicu a horný rošt realizovať ako pevný. Typ A je konštruovaný z nerezovej oceli s možnosťou osadenia klasickej pohonnej jednotky v suchej šachte vedľa bazéna alebo s trúbkovým motorom priamo v hnacej hriadeli.

 

 

Typ A – Montáž pod hladinou do bazénu
Instalačná elektroschéma podhladinovej rolety s integrovaným motorom
Instalačná elektroschéma podhladinovej rolety s motorom za stenou bazéna