Typ B – Montáž pod hladinou v šachte za bazénom

Tento typ montáže je ideálny pre novo vybudované bazény. Návin lamelového zakrytia je umiestnený v mokrej (zaplavenej) šachte za bazénom. Dno šachty je výhodné osadiť dnovou vpusťou a na zadnú stranu šachty inštalovať skimmre, ktoré potom zbierajú nečistoty padajúce z lamelovej plachty. Pre typ B je možné použíť pohonné jednotky za stenou alebo trúbkové motory priamo v hriadeli. Pochôdzna lávka je vo väčšine prípadov realizovaná pomocou dosiek z exotického dreva alebo plast-dreva. Nosné obdĺžnikové trubky sú kotvené do obvodových stien. Max. šírka bazéna je 6m.

 

Typ B – Montáž pod hladinou v šachte za bazénom
Inštalačná elektroschéma podhladinovej rolety s integrovaným motorom
Inštalačná elektroschéma podhladinovej rolety s motorom za stenou bazéna

V prípade, že potrebujete ďalšie informácie alebo technickú pomoc neváhajte nás kontaktovať telefonicky na čísle +420 777 646 062 alebo emailom na bazeny.cl@gmail.com.