Typ C – Montáž pod hladinou v stene bazéna

Tento typ uloženia je vhodný pre bazény, ktoré plánujete stavať. S priestorom pre kapsu, v ktorej je umiestená navíjacia hriadeľ je nutné počítať už pri projektovaní bazéna. Kapsa pre osadenie nábalu rolety umožňuje zachovať celú dĺžku bazéna pre plavánie. Tento typ uloženie bazénovej lamely je veľmi obľúbený vďaka tomu že, nábal nie je z pochôdznej plochy bazéna takmer viditeľný.  Na šikmej ploche sú bežce uľahčujúce navíjanie a rozvíjanie lamely. Pod lamelu je výhodné inštalovať dnovú výpusť a pred-osadiť deliacu stenu (nerezový plech, PVC dosky potiahnuté fóliou vo farbe stien bazéna alebo PP dosky). Pre typ C je možné použiť pohonné jednotky za stenou alebo trúbkové motory priamo v hriadeli.

 

 

Typ C – Montáž pod hladinou v stene bazéna schéma uloženia
Inštalačná elektroschéma podhladinovej rolety s integrovaným motorom
Inštalačná elektroschéma podhladinovej rolety s motorom za stenou bazéna