Typ D – Montáž pod hladinou pod úrovňou dna bazéna

Návin lamelového zakrytia je osadený pod úrovňou dna bazéna v šachte. Túto šachtu je potrebné vybudovať už pri výstavbe základovej dosky bazéna a na jej dno osadiť dnovú vpusť. Šachta je prekrytá ochranným pochôdzným roštom (nerezový plech, PVC dosky potiahnuté fóliou vo farbe stien bazéna alebo PP dosky), rošt je demontovateľný. Medzi roštom a stenou bazéna je medzera, ktorou lamela vychádza von. Pre typ D je možné použiť pohonné jednotky za stenou alebo trúbkové motory priamo v hriadeli.

 

Typ D – Montáž pod hladinou pod úrovňou dna bazéna
Instalačná elektroschéma podhladinovej rolety s integrovaným motorom
Instalačná elektroschéma podhladinovej rolety s motorom za stenou bazéna