Typ E – Montáž pod hladinou pri dne bazéna

Návin lamelového zakrytia je osadený pri dne bazéna. Tento typ montáže je vhodný ako pre novo vybudované, tak aj existujúce bazény. Najčastejšie je používaný u polypropylenových zváraných bazénov a bazénov nerezových. Návin lamely môže byť zakrytý krytom (nerezový plech, PVC dosky potiahnuté fóliou vo farbe stien bazéna alebo PP dosky), kryt je demontovateľný. Medzi krytom a stenou bazéna je medzera, ktorou lamela vychádza von. Pre typ E je možné použiť pohonné jednotky za stenou alebo trúbkové motory priamo v hriadeli.

 

Typ E – Montáž pod hladinou pri dne bazéna
Instalačná elektroschéma podhladinovej rolety s integrovaným motorom
Instalačná elektroschéma podhladinovej rolety s motorom za stenou bazéna