Typ F – Montáž pod hladinou pri dne bazéna v stavanej šachte

Návin lamelového zakrytia je osadený na dne bazéna v stavanej šachte. Túto šachtu je nutné vystavať súčasne so stavbou bazéna a na jej dno osadiť dnovú vpusť. Šachta je prekrytá ochranným pochôdzným roštom (nerezový plech, PVC dosky potiahnuté fóliou vo farbe stien bazéna alebo PP dosky), rošt je demontovateľný. Medzi roštom a stenou bazéna je medzera, ktorou lamela vychádza von. Pre typ F je možné použiť pohonné jednotky za stenou alebo trúbkové motory priamo v hriadeli.

 

Typ F – Montáž pod hladinou pri dne bazéna v stavanej šachte
Inštalačná elektroschéma podhladinovej rolety s integrovaným motorom
Instalačná elektroschéma podhladinovej rolety s motorom za stenou bazénu