Podhladinová inštalácia

Typ F – Montáž pod hladinou pri dne bazéna v stavanej šachte
Typ E – Montáž pod hladinou pri dne bazéna
Typ D – Montáž pod hladinou pod úrovňou dna bazéna
Typ C – Montáž pod hladinou v stene bazéna
Typ B – Montáž pod hladinou v šachte za bazénom