Solárne lamely

Safepool solárne lamely ohrievajú vodu v bazéne veľmi efektívne. Pri ohreve nie je spotrebovaná žiadna energia a je využívané výhradne slnečné žiarenie. Vyššia prvotná cena lamely je tak kompenzovaná za veľmi krátku dobu. Priehľadná (transparent blue) vrchná vrstva vytvára skleníkový efekt, čím sa významne zvyšuje teplota spodnej vrstvy, ktorá predáva teplo do cirkulujúcej vody v bazéne. V noci je tak bazén zakrytý lamelou, ktorá izoluje vodnú hladinu a teplo tak neuniká priamo do ovzdušia a bazén sa neochladzuje. Pri použití solárnych lamiel je zbytočná inštalácia ďalšieho ohrevu. Solárne lamely z polykarbonátu vydržia extrémne tepelné zaťaženie. 

Od 1.8.2013 dodávame okrem trojkomorových lamiel 60 x 14 aj štvorkomorové lamely 83 x 16 – typ 830 – podrobnosti nájdete tu – Solárny profil 830

Efektívny zisk pre bazén 4 x 8 m je 10 kW – to predstavuje približne 14,35€/deň. Ekonomická návratnosť  ceny lamely je tak cca jeden a pol až dva roky.