Výhody bazénových lamiel

Pohodlné ovládanie

Ľahké a bezpečné ovládanie je jednou z najväčších predností lamelového zakrytia, preto je tiež obvykle nazývané automatické bazénové zakrytie. Koncové polohy pri odkrytom alebo zakrytom bazéne sú nastavené v riadiacej jednotke a bazén je pripravený k použitiu po stlačení tlačidla a rovnako jednoducho sa aj zakrýva. Ovládanie môže byť z niekoľko umiestnení alebo bezdrôtovým diaľkovým ovládačom.

Bezpečnosť

Francúzka norma NF P90-308 stanovuje podmienky pre ochranu detí mladších ako 5 rokov pred pádom do bazéna a ich následnému utopeniu. Očakáva sa, že tento štandard bude povinne aplikovaný vo všetkých členských krajinách EÚ, t.z. vrátane Slovenskej republiky. Toto nariadenie sa týka vnútorných a vonkajších bazénov.

Podrobnosti o bezpečnosti tu >>>>>

Dizajn a estetika

Na rozdiel od v SR veľmi populárneho polykarbonátového zastrešenia bazénov, lamelové zakrytie nekazí vzhľad záhrady a zachováva estetický dojem z vodnej plochy. Doba skleníkov a parenísk je minulosťou.

Podrobnosti  tu >>>>>

Úspory tepelnej energie pri ohreve bazéna

Najvyššou položkou pri prevádzke bazéna sú náklady na jeho ohrev. Na tepelných stratách sa z 80% podieľa odparovanie z vodnej hladiny. Inštaláciou lamelového zakrytia SAFEPOOL sa znížia tepelné straty až o 85%. Tým je dosiahnutá veľmi rýchla ekonomická návratnosť investície do lamelového zakrytia.

Podrobnosti o úsporách tu >>>>>

Hygiena a čistota

Lamelové zakrytie chráni bazén pred  svetlom a UV žiarením, tým zabraňuje množeniu mikroorganizmov a rias.

Podrobnosti  tu >>>>>